Bothniasalong

Visas till och med 22 augusti!

Bothniasalongen konstutställning

Datum: söndag 1 juli, 2018
Tid: 12:00
Plats: Kulturens hus, Konsthallen
Pris: Fri entré
Arrangör: Konsthallen, Norrbottens museum, Västerbottens museum, Skellefteå konsthall samt konstkonsulenterna i Norr- och Västerbotten.
Fri entré

Bothniasalongen är en jurybedömd konstsalong som äger rum på fyra platser i två län under sommaren 2018! Den fokuserar på konstnärskap i Norr- och Västerbotten där anknytning till eller känslan för de båda länen är i fokus.

Konstsalonger har en demokratisk och betydelsefull funktion där alla, etablerade såväl som nybörjare, ges möjlighet att delta i den offentliga dialog som konstlivet bidrar till. Den är också ett spännande komplement till den ordinarie utställningsverksamheten eftersom den öppnar upp för spontana och oväntade möten. Genom samverkan mellan de två länen skapas fyra intressanta utställningar i sommar!

Temat är fritt och likaså tekniker och uttryck. De sökande och antagna ska alla varit bosatta, verksamma eller på annat sätta ha anknytning till Norrbotten eller Västerbotten. En oberoende jury bestående av en konstnär och en representant från en konstinstitution har bedömt de insända konstverken.

 

Vernissage 2 juni 2018 kl. 12.00

Utställningen pågår lördag 2 juni, 2018 till onsdag 22 augusti, 2018

du kanske även gillar