Utställningar i Konsthallen • pågår 1 sep – 4 nov

Datum: lördag 1 september, 2018
Tid: 12:00
Plats: Kulturens hus, Konsthallen
Pris: Fri entré
Arrangör: Kulturens hus
Fri entré

Elin Berge • Pågår 1 sep – 4 nov 2018
Queejna/Queen

Utställningen visar kvinnor med olika bakgrund och förutsättningar i ett flertal fotografiska arbeten av Elin Berge tagna mellan 2004 och 2018. Med en nyanserad blick letar hon efter alternativa tolkningar av en till synes uppenbar situation. Gemensamt är hur kvinnorna som porträtteras ofta ses provocera sin omgivning eller upplevs som offer för samhälleliga och /eller religiösa normer. Fotografierna kan tyckas ställa frågor som: Vad är äkta kärlek? Vad är manligt/kvinnligt? Vem har rätten till den kvinnliga kroppen?

Gittan Jönsson • Pågår 1 sep – 17 okt 2018
Korsdrag

Gittan Jönsson är en av pionjärerna inom den feministiska konstvärlden. Återkommande är teman kring maktstrukturer och sociala relationer där det personliga och politiska tilltalet berör. Bilder som kommer ur djupet av henne själv, med ett samhällsperspektiv där ingenting är för enkelt för att vara betydande. Med utställningen Korsdrag vill Gittan Jönsson skapa en plats där konstens vindar får blåsa fritt. Titeln anspelar på att vädra ut, att släppa in vindar, att bli lite omskakad. Det finns inte bara en sanning utan flera, inte bara en verklighet utan flera.