Bothniasalongen


Välkommen att ansöka till en jurybedömd konstsalong

som äger rum på fyra platser i två län under sommaren 2018!

Konsthallen i Luleå 2 juni­–22 augusti

Norrbottens museum 2 juni­–22 augusti

Skellefteå Konsthall 9 juni–26 augusti

Västerbottens museum i Umeå 6 juni–16 september

Bothniasalongen  fokuserar på konstnärskap i Norr- och Västerbotten där anknytning till eller känslan för de båda länen är i fokus. Genom samverkan mellan länen skapas fyra intressanta utställningar!

Den som är bosatt och verksam i Västerbotten eller Norrbotten eller har annan anknytning till länen och har fyllt 18 år är välkommen att ansöka med max tre verk som en oberoende jury bedömmer.

Utställningen är ett samarbete mellan Västerbottens Museum, Skellefteå Konsthall, Konsthallen i Luleå, Norrbottens museum samt konstkonsulenterna i Västerbotten och Norrbotten.

Sista ansökningsdag är 31 mars!

Läs mer här