Utställningar Konsthallen


Här hittar du som ska ställa ut i vår konsthall information som du kan behöva.

Utställningsytan i Konsthallen är totalt 500 m² och är fördelade på tre hallar och ett långsmalt galleri. Alla hallar har mörkläggningsmöjligheter.

Ritning Hela konsthallen

Obs! För att se panoramafilmerna nedan behöver du Quicktime. Saknar du det kan du hämta det här.

 


Konsthall 1
Denna hall är ca 200  m² och har en takhöjd på 4,7 meter. I ena hörnet finns en stor trappa som leder från foajén och Galleriet. En långsida har en skjutbar vägg som när den är öppen möjliggör att man kan titta ner i hallen.

Ritning konsthall 1

 


Konsthall 2
Konsthall 2 är ca 120 m². Denna hall är ett genomgångsrum mellan hall 1 & 3. med höga skjutbara dörrar. Takhöjden är 4,7 meter.

Ritning konsthall 2

 


Konsthall 3
Denna hall är ca 100 m² och har en takhöjd på 4,7 meter. I anslutning till denna hall leder en trappa upp till Galleriet.

Ritning konsthall 3

 

Galleriet
Galleriet är ett långsmalt, välvt rum som sammanför foajén med Konsthall 3. Rummet är ca 80  m² och har ca 22 löpmeter väggyta på ena sidan samt 8 meter på andra sidan. Takhöjden varierar mellan 2,6 – 2,8 meter. Galleriet kan du överblicka i panoramafilmen över Konsthall 1 ovan.

Ritning Galleriet