Vill du visa upp din konst hos oss?


Du har möjlighet att anmäla ditt intresse för att ställa ut din konst i biblioteket.

Vi erbjuder gratis utställningsplats till amatörer, föreningar, kommunala institutioner, skolor och icke-kommersiella organisationer.

Vår utställningsyta är det första du möter när du kommer in på biblioteket. Utställningstiden är en månad. I höst jobbar vi extra mycket med att synliggöra unga konstnärer – men alla är välkomna att söka.

Vi tar emot intresseanmälningar till och med 30 september för 2019.