kärlek: naturen


Månadens utställning består av foton av och med syskonen Hanna och Emmi Kaasalainen.

Vår livsmiljö som vi känner den är i en dramatisk förändring. Förutom naturliga faktorer, är denna förändring ett resultat av mänskliga handlingar och miljöförstöring. Ibland på grund av bristande kunskap, ibland på grund av vårt förhållningssätt och okunnighet om den subtila jämvikten och samspelet i naturen. Hur påverkar vår livsstil och våra handlingar de globala cyklerna som har bibehållit homeostasen och skapat förutsättningar för livet på jorden?

I vårt urval av fotografier utforskar vi förhållandet mellan vår miljö och oss själva, människan i naturen. Vi rör oss från att vara ett subjekt till att vara ett objekt, från en fotograf till ett motiv, från en gäst till en värd, och från en individ till en del av någonting större – att vara ett med naturen.

Hanna & Emmi

Som syskon, födda och uppvuxna i södra Finland, har vi samma ursprung men gått olika vägar. För oss båda har dans, musik, konst, filosofi, och människor alltid funnits med som ett sätt att försöka förstå, berömma och utrycka den här helheten – jorden, existensen. Vi drömmer om att kombinera och syntetisera dessa olika uttryck och verktyg, våra erfarenheter och lärdomar från Arktis till Amazonas, till ett arbetssätt som är holistiskt och ömsesidigt med naturen. Att vara och inspirera andra att vara en del av den globala transformationen som krävs för en hållbar framtid på jorden.

Utställningen pågår 1-30 april.