Tyck till om biblioteket


Luleå kommuns biblioteksplan ska revideras inför 2021 och vi behöver din hjälp! Vi som arbetar på ditt bibliotek vill veta vad du tycker. Vad är bra? Vad ska vi satsa mer på? Vad saknar du? Vad kan bli bättre? Svara på enkäten och dela med dig av dina tankar och önskemål. Vi lottar ut ett presentkort på Kulturens hus bland de som deltar.

I samband med detta har vi plockat fram fina gamla foton från några av våra tidigare bibliotek i Luleå, som vi visar på entréplan.

Utställningen och möjligheten att delta i enkäten pågår januari månad ut.