Mellan tankar, lek och verklighet - blandteknik

Månadens utställare heter Sarianne Wiklund Axelsson (Sax)

Utställningens tema speglar en process av skapande, där tankar, lek och verklighet möter varandra. Det tänkta som ständigt närvarande, en lek som tränger sig in i tanken eller ett skapande som relaterar till en känsla i en nära upplevd verklighet. En tavla blir till, och den kan aldrig upprepas på samma sätt igen. Huvudrollsinnehavarna i utställningen är mestadels kvinnor som illustreras med avsaknad av epitetet vackra. Valda proportioner, olika positioner, svävande och olika uppsyner är valda för att med lekfullhet utmana tanken om vad som är ”det perfekta”.

Den del av utställningen som illustrerar naturen och djuren har som syfte att illustrera samspelet mellan tanke och upplevelser av olika platser. Tanken av hur det var, hur det kunde varit, och känslan av att befinna sig där. I naturen och djuren finns även inslag av lekfullhet i form av fiskar och fåglar. Materialet som används till utställningen är akvarellpapper, linnedukar och träskivor. Tekniken som används är en blandteknik med akvarell, akryl, tusch och pastell.  Konstnären målar och tecknar i samma bild. När akvarellpapper används

Instagramkonto: sariannesax

Utställningen pågår 1 – 28 februari