Viktor Lindbäck – Som blev kvar


I utställningen ingår både foton och fraktaler. Fotona är tagna med både digitala och analoga kameror, samt printade och monterade på kapaskiva. Motiven kommer framför allt från Överkalix, men också från andra platser i världen.

I utställningen ingår även fraktalkonst, som jag skapat med inspiration av naturen och dess rytmer. Fraktalerna är skapade på matematisk väg, via upprepade och överlagrade kurvor; samma kurvor som både vi själva och hela naturen är uppbyggda av. Fraktalkonsten är printad och monterad på kapaskiva och canvas.

Utställningen har titeln ”som blev kvar”, och är ett konstaterande i bilder av vad som blev kvar efter att jag flyttade hem, och sedan flyttade söderut igen, för att det inte fungerade att bo däruppe. I utställningen vill jag visa den frusna, blötslaskiga och grådammiga tomheten, där tiden skenbart står stilla medan livet drar förbi. I väntan på någonting annat. Som aldrig kommer. Däruppe, där naturen blir ett slukhål som lovar evigheten men inte lämnar någonting kvar. Det geografiska läget går inte att göra någonting åt. Man lever med de begränsningar som det ger, eller flyttar därifrån. Och det är mot den fonden som mitt konstnärliga arbete formulerats, vuxit och rest vidare.

 

Utställningen pågår 13 april – 30 april.

Läs mer om Viktor Lindbäck på www.ormstunga.com