Vad ska vi ha skogen till?

Samtal i Konsthallen

Datum: onsdag 27 mars, 2019
Tid: 17:00
Plats: Konsthallens ateljé
Pris: Fri entré

Välkommen till en samtalskväll i samband med utställningen Träd.

Onsdag 27 mars kl. 17 – 18 i Konsthallen

Människans syn på naturen har växlat genom århundraden och pendlat mellan att vara respektfull till att vilja behärska den. Hur förhåller vi oss idag?

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Vems intressen vi ska ta hänsyn till finns det olika åsikter om. Det finns även olika tankar kring hur klimatförändringen påverkar.

Vi har alla någon slags relation till träd och skog. Kom och prata skog och träd med oss!