Ateljéstipendium i Luleå


Luleå kommuns Ateljéstipendium består av att hyresfritt få disponera en ateljé under ett år. Dessutom förbinder sig Luleå kommun att köpa in ett verk av stipendiaten som skapats under stipendietiden för 15 000 kr (stipendiaten har möjlighet att erhålla denna summa i förskott om så önskas). Stipendiaten erbjuds även en utställning i Konsthallen, Kulturens hus efter stipendietiden.

Ateljén ligger i samma hus som Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) på Kronanområdet i Luleå.

Behöriga att söka är avgångselever vid konsthögskolorna i Norden samt elever som genomgått Konstlinjen vid Sunderby Konstskola.

Sista ansökningsdag är 9 maj, inför stipendieperioden som är 1 sept – 31 aug.

Stipendiet instiftades 2003 av Kulturnämnden i Luleå kommun och en stipendiekommitté utser stipendiat.

Läs mer om stipendiet

Reed more about the scholarship

Läs om årets ateljéstipendiat Tove Landenius