Sök ateljéstipendium


Kulturnämnden i Luleå Kommun instiftade 2003 ett ateljéstipendium för avgångselever vid konsthögskolorna i Norden och som efter studierna vill prova på att flytta till Norrbotten och Luleå för att arbeta som konstnär. Elever som genomgått Konstlinjen vid Sunderby folkhögskola har också möjlighet att söka stipendiet.

Stipendiet består av att hyresfritt disponera en ateljé under ett år (1/9 – 31/8). Dessutom förbinder sig Kultur- och fritidsnämnden att köpa in ett verk av stipendiaten, skapat under stipendietiden, för 15 000 kr. Stipendiaten skall ha möjlighet att erhålla denna summa i förskott om så önskas. Stipendiaten erbjuds även en utställning i Konsthallen – i Kulturens hus efter stipendietiden. En stipendiekommitté bland annat bestående av Luleå kommuns konstnärlige ledare utser stipendiaten.

Ateljén ligger i samma hus som Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) på Kronanområdet i Luleå, www.kkvlulea.se. Våningsplanet ovanför verkstäderna innehåller ett antal konstnärsateljéer varav stipendieateljén är en.

Behöriga att söka är alltså avgångselever från svenska eller nordiska konsthögskolor eller Sunderby konstlinje. Den nu aktuella tidsperioden är 2021-09-01 – 2022-08-31 och vi vill ha ansökningarna senast 2021-05-09 via post eller mejl. Ange ”Stipendieansökan” i ämnesraden eller på ert kuvert. För ansökan via mejl – högst 5MB.

Ansökan består av några beskrivande rader av ditt konstnärskap, 5 -10 bilder, samt en CV med adress och kontaktuppgifter. Eventuellt kompletterande uppgifter inhämtas om så erfordras. Motivera varför du söker dig till Luleå och Norrbotten och beskriv hur du tänker dig nyttja tiden och möjligheterna.

Ansökningen och frågor kan ställas till:
Luleå Kultur- och fritidsförvaltning
Hans Sundvall
Konsthallen i Luleå
971 79 LULEÅ

Tel. +46920454079
konsthallen@lulea.se

Välkommen med din ansökan!