Mer om skolprogrammet


Välkommen till Konsthallens skolprogram! Ni kan välja mellan en visning av våra utställningar eller en visning i kombination med workshop på samma tema. Visningarna tar mellan 30 – 60 min och workshopen 60 min. Pris för workshop är 50 kr/elev. Visningarna är gratis för elever i Luleå Kommuns grund – gymnasieskolor. Pris för övriga skolor är 700 kr/visning. Läs mer om våra visningar och workshops nedan.


1. Välkommen till Konsthallen

Visning
Det här är en visning för grupper som inte har varit på Konsthallen tidigare. Visningen tar upp några grundläggande frågor kring konsthallen och den konst som finns här. Vi diskuterar begreppet samtidskonst och berättar lite om de utställningar som är aktuella. Tid: 30 min. Denna visning har ingen egen workshop.


2. Vi visar aktuell utställning

Visning
Kom på en givande guidad konstvisning i Konsthallen. Du får veta mer om konsten i de aktuella utställningarna. Tid: 30 min.

Workshop
Vi presenterar material och förslag på olika sätt att skapa som hänger ihop med konstnärernas metoder. Eleverna får välja hur de vill jobba med dessa tekniker, vi ger exempel samt handleder deras skaparprocess.
Vi anpassar workshopen efter barnens ålder.


3. Bildanalys

Visning
Vad ser du i bilden? Färger, former och linjer – hur inverkar de på uttrycket? Hur är det att se världen som en groda eller en fågel och vad menas med centralperspektiv? Vilken känsla inger bilden och hur är den uppbyggd för att förmedla detta? Tid: 60 min

För de yngsta barnen
På ett lekfullt sätt funderar vi tillsammans på hur en bild byggs upp med hjälp av linjer, färger och former. Vi utvecklas kreativt av att ta in och reflektera kring andras bilder i grupp för att sedan kunna använda den kunskapen i egna alster. Under denna visning tittar vi närmare på hur en bild har skapats och hur den kan tolkas.

Åk 6-9
Vi tittar närmare på olika sätt att föra fram en känsla eller ett budskap med hjälp av bild. Vad förmedlar färgerna och hur kan stämningen förändras med en linje. Kunskaper om bildens påverkan ger möjligheter att förstå vår omvärld. Under denna visning tittar vi närmare på hur en bild har skapats och hur den kan tolkas.

Gymnasiet
Vi går igenom semiotikens begrepp ikon, index och symbol. Vi tittar på helheten och delelementen och ser hur de relaterar till varandra. Vi funderar på hur bilden är konstruerad och hur samspelet mellan delelementen kan ha betydelse för tolkningen av helheten.

Workshop
Vi testar olika perspektiv, leker med former och sätt att komponera en bild. Tid 60 min


4. Konst nu och då

Visning
Vi erbjuder eleverna ett fördjupat samtal om en utvald del av konstens historia eller begreppet samtidskonst. Konsthistorien är inget absolut begrepp utan snarare ett förhållningssätt till de historiska konstobjekt och händelser som vi känner till idag. Även konstbegreppet har förändrats och omförhandlats. Det finns många olika samtida hållningar till begreppet konst. Vi kan samtala om konsthistoria allmänt eller utifrån önskemål om någon speciell tid eller konstnär. En utgångspunkt kan vara det som är aktuellt i SO ämnena. Tid: 60 min

För de yngsta barnen
Hur har bilder skapats och använts under olika tidsåldrar och kulturer? Vi gör nedslag i historien men tittar även på hur konsten ser ut idag.

Åk 6-9
Kunskap kring konstens historia är en viktig demokratisk aspekt och lär oss både om vår omvärld samtidigt som det utvecklar vår egen kreativa förmåga. Vi tittar närmare på hur verken skapats, vilket budskap det skulle förmedla och vilken ställning konst och konstnärer hade i samhället.

Gymnasiet
Genom att analysera och tolka andras bilder får vi en djupare förståelse för den bildkultur vi lever i samtidigt som vår egna kreativa förmåga stärks. Kunskap kring konstens historia är en viktig demokratisk aspekt och lär oss både om vår omvärld samtidigt som det utvecklar vår egen kreativa förmåga. Vi tittar närmare på hur verken skapats, vilket budskap det skulle förmedla och vilken ställning konst och konstnärer hade i samhället.

Workshop
Tid 60 min


5. Hållbara samhällen då, nu och sen

Visning
I denna visning berör vi frågor som masskonsumtion, materialism och hållbarhet. Hur har konstnärer förhållit sig till miljöfrågor och hur ser vi på slit-och-släng-samhället idag? Hur vill vi att framtiden ska se ut? Tid: 60 min

Alla åldrar
Hur kan vi binda samman ett ekologiskt förhållningssätt och kreativt skapande på ett spännande sätt så att det blir ett hjälpmedel och inte en belastning. Vi lär oss av hur konstvärlden har tacklat frågan och hur detta kan översättas till skolans värld.

Workshop
Vi skapar framtidsvisioner med hjälp av papper, pennor, färg och gamla tidningar och annat återbruksmaterial. Vi övar både kreativitet och miljömedvetande, samtidigt som eleverna blir bekanta med några av den moderna och samtida konstens uppmärksammade konstnärer till exempel Robert Smithson, Paolo Soleri och Angelo Vermuelen. Tid: 60 min.

Tips!
Ta med er blyertspennor, sudd och teckningsblock och studera konsten med både öga och hand. Låna pallar och skrivplattor som underlag och låt eleverna själva välja vilka verk de vill teckna av. Kombinera med en bokad visning av aktuell utställning eller kom på egen hand.


Undrar du något? Kontakta oss!

konsthallen@lulea.se, 0920-45 40 80
erica.ronnback@lulea.se, 0920-45 40 92

Boka visning/workshop