Mer om skolprogrammet


Välkommen till Konsthallens skolprogram! Ni kan välja mellan en visning av våra utställningar eller en visning i kombination med workshop. Visningarna tar mellan 30 – 45 min och workshopen ca 60 min. Pris för workshop är 50 kr/elev. Visningarna är gratis för elever i Luleå Kommuns grund – gymnasieskolor. Pris för övriga skolor är 700 kr/visning.

 

Till och med 7 november visar vi Klas Hällerstrand Någonstans ska man ju vara, Mia Rogersdotter Gran Älven och Lab La Bla Moving Mountains


Visning ca. 30-45 min.

I Klas Hällerstrands konstvärld är allt inte vad det ser ut att vara. Vi möts av bekanta föremål och material fråntagna sitt sammanhang, det kan vara en bokhylla med kaffekoppar, några husfasader eller ett fågelbo. Hällerstrand ifrågasätter det invanda och trygga och får oss att reflektera över sådant som vi kanske tar för givet. Hantverk och material har en central plats i Hällerstrands konst och han arbetar ofta med trä.

I Mia Rogersdotter Grans utställning möter vi en undersökning av människans relation till en plats, i det här fallet Lule älv. I utställningen lyfter hon frågor om hållbarhet och klimat, om vattenkraft som säker och förnybar energikälla i relation till den tidiga industriella kolonialismen av samernas mark och vatten. Vi får fundera över människans avtryck i naturen och hon får oss att reflektera över vad en plats är, hur den kan förändras och vad det får för konsekvenser. Vi pratar om en plats kan ha en själ. Rogersdotter Gran arbetar ofta med foto och film i sitt konstnärliga arbete.

Lab La Bla är en konstnärsgrupp som består av Axel Landström och Viktor Isaksson Pirtti. I deras utställning sammanstrålar tematik från både Hällerstrands och Grans utställningar med konstnärernas spännande och lekfulla arbete kring materialitet och industriell topografi. De ställer frågor om vilka material som är önskvärda resp. icke önskvärda och utgår bl.a. ifrån spillmaterial från industrin när de skapar sina verk, i gränslandet mellan design och konst.


Workshop ca. 1 h.

Åk 7–9 och gymnasiet. Vi utgår ifrån de intryck som vi fått i utställningarna och arbetar på ett lekfullt och prövande sätt där vi utforskar vår relation till vardagliga föremål. Vad händer när vi placerar föremål i ett nytt sammanhang eller i en oväntad kombination? I Klas Hällerstrands utställning är titlarna viktiga för förståelsen av verken. Vi låter ord spela roll när vi skapar skulpturer i en samarbetsövning där vi tar hjälp av varandra. I Mia Rogersdotter Grans utställning finns frågeställningar kring hållbarhet och vad som är miljövänligt. Vi låter dessa tankar ta plats i arbetet och diskuterar samtidskonstens möjligheter att vara hållbar.

Förskola och åk 0–6. Vi utgår ifrån de intryck som vi fått i utställningarna och undersöker hur man kan använda vatten i konsten. I Mia Rogersdotter Grans utställning har vi sett bilder på Lule älv och pratat om vad vatten betyder för vårt dagliga liv och för människa och miljö. I ateljén målar vi och gör olika vattenfärgsexperiment, vi testar också att marmorera på papper.


Skolprogrammet kopplar till syften i skolans läroplan som till exempel:

Bild – kommunicera med bilder för att uttrycka budskap och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Biologi – använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Geografi – utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen och värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.


Har du frågor eller vill boka? Kontakta oss!

konsthallen@lulea.se, anna.stahle@lulea.se, 0920-45 40 92