Ljudguide


Se men också höra! Här kan du få följa med i våra utställningar och höra mer om alla konstnärerna och deras verk. Lyssna när du besöker utställningen – så förstår du bättre vad du ser!

Aktuella utställningar: Male Hysteria – Ola Åstrand.
Pågår 31 augusti – 3 november.

 


Ljudguide – Male Hysteria

Vad är manligt? Vad uppfattas som manligt/kvinnligt, positivt/negativt? Vilka föreställningar bär du på? Utställningen vänder och vrider på manligheten och belyser den ur olika synvinklar och ställer en hel del frågor.

(5 min 40 sek)