Ljudguide


Se men också höra! Här kan du få följa med i våra utställningar och höra mer om alla konstnärerna och deras verk. Lyssna när du besöker utställningen – så förstår du bättre vad du ser!

Aktuella utställningar: Staffan Westerberg, Tornedalen och Skifta form
Pågår 25 maj – 17 augusti.

 


Staffan Westerberg, 25 maj – 14 augusti

”Teater, pjäser, figurer, tavlor trängs i min lägenhet.
Jag kan inte vara utan dem men nu gör jag ett stort undantag. Nog blir det ensamt. Men det är för din skull, kära besökare.” Staffan Westerberg

Ljudguide – Staffan Westerberg

I utställningen möter vi Staffan Westerbergs konstnärskap övergripande och i närbild genom hans figurer, objekt, rekvisita, skisser, texter, processmaterial, med mera. Besökare kommer kunna återse gamla bekanta, men också göra nya bekantskaper och uppleva Staffan Westerbergs mångfasetterade produktion i hela dess bredd.

(5 min 25 sek)


Tornedalen, 25 maj – 17 augusti

En konstutställning om vad Tornedalen har varit, är och kan vara. Deltagande konstnärer; Hanna Kanto, Kenneth Mikko, Charlotta Rosengren, Lena Ylipää, Tora Regina Rensgaard, Sanna Haimila, Marcus Stenberg, Mikael Dysholm.

 

Kenneth Mikko

Kenneth Mikko har fotograferat längs hela Tornedalen, från Haparanda/Torneå i söder upp till Tornedalens utlöpare i Nordnorge. Fotografierna visar de landskap, miljöer och människor som han möter längs vägen och vi ser bilder av ett Tornedalen i ständig förändring.

(1 min 47 sek)


Hanna Kanto

Hanna Kanto lever och arbetar som konstnär I norra Sverige och Finland. Kanto undersöker hur livet i norr interagerar med den konstnärliga processen.

(2 min 55 sek)


Lena Ylipää

Lena Ylipääs verk Arv är en närgången betraktelse över att ärva en liten bit mark i norra Tornedalen. Frågeställningar kring förvaltning har en central plats i verket.

(1 min 5 sek)


Tora Regina Rensgaard

Tora Regina Rensgard föddes i Junosuando 1926 och bodde i byn nästan hela sitt liv i samma hus där hon växt upp. I mitten av 50-talet började hon måla motiv från övre Tornedalens bondekultur och nu kan vi få ta del av det liv som levdes en gång.

(1 min 54 sek)


Marcus Stenberg

Marcus Stenbergs verk fokuserar på den sociala och ekonomiska dimensionen av ett konsumtionsbeteende där individen försöker hantera effekterna av marknadsföring riktad mot livsstil och identitet.

(2 min 13 sek)


Charlotta Rosengren

Charlotta Rosengren fascineras av fjällandskapets skönhet, glesbygdsproblematik och smältande glaciärer.

(1 min 41 sek)


Sanna Haimila

Sanna Haimila tecknar och målar intuitivt och ser processen som ett sätt att tänka. Hennes konstverk är som kedjor av tankar i kristalliserad form, redo att expandera till nya tankar genom betraktarens tolkning.

(1 min 55 sek)


Mikael Dysholm

Mikael Dysholms målningar bygger upp en historia av händelser och miljöer. Ett berättande där allt inte är uppenbart för betraktaren, men kan anas. Här finns ingångar till områdets berättelser både från tider som flytt och dagens Tornedalen.

(2 min 16 sek)