Tillgänglighet för www.kulturenshus.com


Kulturens hus och Luleå kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.kulturenshus.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Majoriteten av webbplatsen erbjuds på ett tillgängligt sätt. Vi är dock medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Av de 50 riktlinjer som finns uppskattar vi att vi helt eller delvis uppfyller 40 stycken.

Otillgängliga delar beskrivs nedan. Vi anpassar webbplatsen efter officiella riktlinjerna för offentlig sektor, WCAG – som är en standard för tillgänglighet. Läs mer om riktlinjerna för webbtillgänglighet här.

 

Innehåll som inte är tillgängligt


Bristande förenlighet med lagkraven
 • 1.2.1 (A) Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
  Detta efterföljs delvis. Men flera videos på webbplatsen kommer från tredje part (t. ex. Youtube) och vi har därmed ej fullständig kontroll över innehållet och alternativ.
 • 1.2.2 (A) Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
  Detta efterföljs delvis. Vi strävar efter att texta all inspelad rörlig media som produceras av Kulturens hus. Vi har ej kontroll över media från tredje part.
 • 1.2.3 (A) Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
  Detta görs ej.
 • 1.2.5 (AA) Syntolka videoinspelningar
  Detta görs ej.
 • 1.3.5 (AA) Märk upp vanliga formulärfält i koden
  Det tillägg vi idag använder erbjuder ej den lösning. Görs ej.
 • 2.4.1 (A) Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
  Denna möjlighet finns ej.
 • 2.4.7 (AA) Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
  Detta uppfylls delvis i formulär och menyer. Men ej fullständigt.
 • 3.3.3 (AA) Ge förslag på hur fel kan rättas till
  Ingen funktion på autoifyllning eller förslag erbjuds i formulär.
 • 3.3.4 (AA) Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
  Inga transaktioner görs. Möjlighet att ångra eller bekräfta innan formulär skickas in finns ej som någon egen funktion.
 • 4.1.3 (AA) Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
  Detta görs ej.

 

Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem löpande.


Oskäligt betungande anpassning

Verksamheten är beroende av att dela video/ljud som tillhandahålls via tredje part. Det är mycket svårt att uppfylla alla punkter som rör det och det landar enligt oss i en oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.kulturenshus.com

Senaste bedömningen gjordes den 5 juni 2020.

Webbplatsen publicerades den 17 september 2014.
Redogörelsen uppdaterades senast den 5 juni 2020.