Samarbetspartners


Här låter vi våra samarbetspartners ta plats.
Vi är givetvis extra tacksamma och glada för dessa fina samarbeten som möjligör att Luleå får ett rikare kulturliv.

Vill du eller ditt företag bli samarbetspartners till Kulturens hus? Då kontaktar du marknadschef Anna Broström så får ni veta mer om vilka fördelar ett samarbete med Kulturens hus kan innebära för just ditt företag eller organisation.

 

lulebo_logo  LULEBO

Lulebo AB startade i början av 1996 genom ett övertagande av stiftelserna Lulebostäders och Bostadsbyggens fastigheter. Idag omsätter Lulebo drygt 600 miljoner kronor och är en av landets största allmännyttiga bostadsföretag. Antalet anställda uppgår till drygt 70 personer. Bolaget äger och förvaltar cirka 10 000 lägenheter, varav ungefär 1 500 studentbostäder och över 200 komersiella lokaler i de flesta av Luleås stadsdelar.

 

TIETO

Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln. Vi erbjuder även globala produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Med hjälp av branschkunskap, teknologisk vision och innovativt tänkande vill vi inspirera och utmana våra kunder i att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter.

 

 logo_energi LULEÅ ENERGI