ANNA VIOLA HALLBERG

Rekursivt avstånd

Datum fredag 12 juni, 2015 - onsdag 26 augusti, 2015

Rekursivt avstånd

Rekursivt avstånd är den avslutande serien Tystandens typologier, ett projekt som tar tag i så kallade tysta diskurser. Dessa ger, sina samtidiga förekomster, en ontologisk klangrymd som projektet genomlyser utifrån en intersektionell maktanalys. Projektet bärs alltså av ett kritiskt förhållningssätt där sociala villkor och konstruktioner av identiteter ses som intimt förknippade med politiska maktordningar.

I Rekursivt avstånd tar Hallberg avstamp i en händelse 1979, då en rad personer ringde in till Försäkringskassan och angav kod 302. Detta för att belysa det faktum att homosexualitet klassades som en sjukdom. Denna och en rad andra händelser ledde till att homosexualitet avskrevs som sjukdomsbild. Det är ett projekt som kretsar till de krafter individen kan ha vid samverkan med andra. Verket visas för första gången i Luleå i samband med Luleå Pride.

Anna Viola Hallberg är född 1967 i Mariestad, idag bosatt och verksam i Stockholm. Hen är utbildad vid Filmskolan i Stockholm samt curatoriska studier (BA & MA) vid universiteten i Stockholm och Göteborg.  Något som engagerat Hallberg i över ett decennium är att synliggöra och kritiskt granska ambivalensen mellan det privata och det offentliga, mellan det narrativa och det dokumentära, mellan betraktaren och det betraktade.