Beatrice Alvestad Lopez – Vandremelodi

Datum lördag 2 september, 2023 - söndag 5 november, 2023
Plats: Konsthallen i Luleå

Vandremelodi, som är utställningens titel innehåller ett projekt vilket strävar efter ett mer fokuserat förhållningssätt till naturen och ett queert förkroppsligande. Titeln kommer från en gammal norsk folksaga och folkvisor som ofta har ”uppochnervända-världen”-element där berättarens röst görs om och närmar sig olika djur, eller andra varelser. Utställningen innehåller vandringar från trakterna kring Luleå. I denna process spelar ljud i förhållande till det fysiska landskapet en viktig roll i det konstnärliga skapandet. Folksagans Teskjekjerringa (Teskedsgumman) har en central roll i berättelsen och utställningen. Konstnären Beatrice Alvestad Lopez har under 2022 – 2023 innehaft Luleå kommuns ateljéstipendium, vilket innebär fri ateljé under ett år (september – augusti), samt tillgång till KKV Luleås olika verkstäder. KKV finns i samma byggnad som den enskilda ateljén.
Konstnärens arbeten innehåller naturmaterial, performativ film, installationer och ljud. Leken, intuitionen, spontaniteten är viktiga beståndsdelar i skapandet, men det bottnar ofta i texter och teorier om ekologi, feminism och queera förhållningssätt.
Beatrice Alvestad Lopez f. 1986 är utbildad inom konst bland annat i Milano, New York och London och innehar en Mastersexamen i konst från Konstfack i Stockholm. Hon har förutom Luleå kommuns ateljéstipendium innehaft en rad stipendier och har hunnit ställa ut både med solo/duo och i olika grupputställningar på flera olika platser och institutioner runtom i Europa.

Utställningen är slutpunkten för ateljéstipendiet och har även erhållit stöd från OCA, Office for Contempory Art Norway.