BOTHNIASALONG

Datum lördag 2 juni, 2018 - onsdag 22 augusti, 2018
Plats: Konsthallen

Vernissage 2 juni 2018 kl. 12.00

Bothniasalongen är en jurybedömd konstsalong som äger rum på fyra platser i två län under sommaren 2018! Den fokuserar på konstnärskap i Norr- och Västerbotten där anknytning till eller känslan för de båda länen är i fokus.

Konstsalonger har en demokratisk och betydelsefull funktion där alla, etablerade såväl som nybörjare, ges möjlighet att delta i den offentliga dialog som konstlivet bidrar till. Den är också ett spännande komplement till den ordinarie utställningsverksamheten eftersom den öppnar upp för spontana och oväntade möten. Genom samverkan mellan de två länen skapas fyra intressanta utställningar i sommar!

Temat är fritt och likaså tekniker och uttryck. De sökande och antagna ska alla varit bosatta, verksamma eller på annat sätta ha anknytning till Norrbotten eller Västerbotten. En oberoende jury bestående av en konstnär och en representant från en konstinstitution har bedömt de insända konstverken.

Arrangörer: Konsthallen, Norrbottens museum, Västerbottens museum, Skellefteå konsthall samt konstkonsulenterna i Norr- och Västerbotten.

 

Antagna till salongen i Luleå