EXAMENSUTSTÄLLNING

Datum lördag 16 maj, 2020 - onsdag 3 juni, 2020
Plats: Konsthallen, Kulturens hus

16 maj – 3 juni

En examensutställning med studenter från programmet Grafisk design.

På utställningen AV VIKT kommer du mötas av nio olika arbeten. Alla skapade av elever från det tredje och sista året av utbildningen grafisk design på Luleå tekniska universitet. Eleverna har samlat sina kunskaper och sammanfattat dem i viktiga projekt.

Studenterna som alla arbetat med individuella samhällsaktuella frågeställningar som de själva fått identifiera är Emma Sandberg, Elina Mikkola, Louise Hannu, Jasmine Wihlborg, Morgan Ström, Johanna Törnqvist Weinehammar, Andrea Stansisic, Charlie Bergkvist, Fanny Berglund.

Fri entré


Se en digital vernissage och visning av utställningen


Se Konsthallens öppettider