Gert Frost / 25 mars – 30 april 2021

Datum måndag 22 mars, 2021 - fredag 30 april, 2021
Plats: Konsthallen, Kulturens hus

Gert Frost f. 1958 i Skåne, boende i Rosvik och verksam i Norrbotten.

Gert Frost är verksam inom flera fält, men kanske främst som journalist och fotograf. Frost dokumenterar händelser, platser och fenomen. Genom olika samarbeten och på egen hand utforskar han vår samtid och sådant som har stort intresse. Utställningen fokuserar på Luleå som firar 400 år som stad 2021.

Läs mer om Konsthallens program under våren 2021 på Kulturmagasinet. text