GUNILLA SAMBERG

SomKropp – till Marie och Marlene

Datum lördag 7 mars, 2020 - söndag 3 maj, 2020
Plats: Konsthallen, Kulturens hus
Konstnär: Gunilla Samberg

Lördag 7 mars – 3 maj

Vernissage 7 mars kl. 12.00, konstnären föreläser kl. 14.00
I utställningen SomKropp – till Marie och Marlene gestaltar konstnären Gunilla Samberg flickors utsatthet kontra rätten till kropp och liv, fantasi och framtid. Utställningen består av verk i olika tekniker, installationer och objekt. Sambergs utställning tar avstamp i balettflickan Marie Geneviève van Goethems livsöde från slutet av 1800-talet. Marie var dansös vid Parisoperan och konstnären Edgar Degas favoritmodell. Berättelsen knyter an till Metoo-rörelsens »Nu får det vara nog« och utställningen länkar samman förfluten tid och nutid. Samberg vill med utställningen upprätta Maries heder, befria henne och hennes medsystrar från skam och häva
tystnadskulturen för gott. Gunilla Samberg är född 1945, bosatt och verksam i Umeå. Samberg arbetar med en konceptuell utgångspunkt; idéer som gestaltas i performance, installationer, objekt och bilder. Flera offentliga gestaltningar har genomförts under senare år bland annat i Östersund och Linköping. Just nu pågår ett större uppdrag för Uppsala kommuns nya stadshus med invigning 2021. ”Med klimatet, demokratin och feminismen som centrala drivkrafter har hon ständigt varit både före sin tid och mitt i samtiden.” Ur Sara Meidells artikel om konstnären den 21 maj 2019 vid nomineringen till Västerbottens-Kurirens kulturpris 2019.