JENNY NORDMARK

Nationalälven

Datum fredag 10 juni, 2016 - lördag 20 augusti, 2016
Plats: Konsthallen
Konstnär: Jenny Nordmark

1986 blev de fyra större norrländska älvarna Kalix älv, Torne älv, Pite älv och Vindelälven skyddade enligt dåvarande naturresurslagen. 1992 stärktes skyddet när de blev klassade som Nationalälvar. Cirka 85% av Sveriges vattendrag är utbyggda med vattenkraft och idag är strömmande vatten en av världens mest hotade biotoper.

Ett nutida verk med utgångspunkt från den kamp som fördes för bevarandet av och som gjorde att Kalixälven blev klassad som Nationalälv.

Nationalälven ingår i trilogin Skogen Älven Malmen, ett verk i tre delar som belyser Norrlands råvaror historiskt och i hög grad även idag präglar området. De kan ses som tre separata verk som upplevs på helt olika sätt, i naturen eller mitt i Stockholm, av helt olika målgrupper. Samtidigt är det en trilogi som länkas samman, tematiskt och gestaltningsmässigt. Malmen- Sprängsten visades på Konstakademien i Stockholm oktober 2015.

Jenny Nordmark är född i Kalix 1980. Hon är idag bosatt och verksam i Luleå/Stockholm och har studerat scenkonst scenografi på Stockholms dramatiska högskola, arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Design med inriktning rumslig gestaltning på Högskolan för design i Göteborg och konsthantverk samt textil grundutbildning i Mölndal och på Tillskärarkademien i Göteborg. Jenny arbetar inom scenkonst scenografi/kostym, installation, utställning och arkitektur. Nationalälven är hennes första utställning i Luleå och Norrbotten.