KERSTIN HEDSTRÖM

Allt det som vi lämnade efter oss

Datum lördag 18 november, 2017 - söndag 18 februari, 2018
Plats: Konsthallen
Konstnär: Kerstin Hedström

Kerstin Hedström ryggar inte för det komplicerade i sitt konstskapande. Det omständliga i arbetsprocessen, långsamheten i det precisa arbetet, omsorgen om detaljer, det meditativa i upprepandet.  I över trettio år har hon arbetat som konstnär med inriktning mot offentlig gestaltning, återvunna material och ljus. Kerstin Hedström använder sig ofta av förbrukade föremål, ting som bär tysta vittnesmål och blir till symboler för skeenden, känslor och erfarenheter när de sätts samman och bildar mönster, ytor och former.

Tiden är en viktig komponent i hennes arbete. Hon arbetar med slow art, en rörelse inom konsten där teknik, material och arbetsprocess fått en särskild betydelse.

Text: Marianne Söderberg

 

Inte bara Kerstins arbete – utan hela hennes existens – är en långsam process. I verket hon visar i Konsthallen, ”Allt det som vi lämnade efter oss” reflekteras ett smärtsamt uppbrott. Hon har här återanvänt glas från skulpturen ”Sorgegondol” som visades i Kemi konstmuseum 2001. Verket består i övrigt av tusentals silvriga ting som hon hittat i skåp och lådor, på loppisar och – inte minst – fått sig tillskänkta från när och fjärran. Kerstin riktar ett varmt tack till alla som bidragit med silvriga saker till verket.

Utställning är en del av Kulturens Hus 10-års firande, Kerstin Hedströms verk Livstycken hänger i bibliotekets luftrum. Kerstin lever och verkar i Luleå.