Klas Hällerstrand

Någonstans ska man vara

Datum torsdag 2 september, 2021 - söndag 7 november, 2021
Plats: Konsthallen i Luleå
Konstnär: Klas Hällerstrand

2 september – 7 november 2021
Vernissage 2 september kl. 18.00

Klas Hällerstrand är född 1979 och uppvuxen i Piteå som precis som Luleå firar 400 år just detta år. Han är utbildad bland annat vid Konsthögskolan i Umeå och har bland annat erhållit Rubus Articus – Region Norrbottens stora kulturstipendium. Hela tiden har han arbetat professionellt med konsten om än i olika roller och i olika geografiska sammanhang. Utställningen i Luleå blir Hällerstrands första på några år och hans hittills största. Flera nya verk kommer att visas för första gången och är speciellt gjorda för publiken i Luleå. Nu.

Klas Hällerstrands konst kan vara svårbegriplig. Precis som en ikon i den ortodoxa kyrkotraditionen kan sägas vara något, inte bara representera är Hällerstrands konst något i sig självt. Mystisk, svårgenomtränglig. Samtidigt enkel och rak. Dualitetens spel och lek med vårt medvetande kan få oss som betraktare att haja till och i bästa fall uppstår någon form av rannsakning, rening.

Hällerstrands konst innehåller sällan färg, ofta är den konceptuell och samspråkar med intellektet. Men fördenskull lämnas inte det fysiska åt sidan, många gånger är det stora konstverk han skapar och själva hantverket, skapandet är betydelsefullt. Det är i första hand skulpturala verk som kommer att visas i utställningen. Traditionella konstmotiv som en liggande horisont kan ses återkommande utan att för den skull framställts traditionellt.