KVAL

Vernissage 18 mars kl. 13.00

Datum lördag 18 mars, 2023 - söndag 30 april, 2023
Plats: Konsthallen i Luleå
Konstnär: Isak Anselm, Matilda Kenttä, Linn Lindström, Andreas Svonni och Tomas Örn.

Kval kan betyda olika saker, det kan vardagligt användas som en förkortning för att kvalificera sig, men en kan också genomgå kval. Inom fältet för konstnärligt arbete genomgår man många kval, det gäller att hitta motiv och motivation, teknik och material, men också ekonomiska förutsättningar för sitt skapande och för det sistnämnda behöver man kvalificera sig. KVAL är en grupputställning med fem konstnärer verksamma i Norrbotten som kvalificerade sig för ett ”hemmaresidens”. Residens förekommer inom både bild- och formkonst och inom andra konstnärliga discipliner men under åren med restriktioner kopplade till pandemin vi alla nyligen gått igenom – med sina kval – omöjliggjordes den typen av konstnärliga utbyten mellan individer och platser. Det offentliga gick in med olika stödprogram för att stärka upp en bransch i kris och möjliggjorde ett mycket ovanligt hemmaresidensprogram för några konstnärer i Norrbotten. Det som undersöktes och skapades kommer nu att redovisas i en utställning.

De konstnärer som medverkar har olika temperament och tekniker och intresseområden och fokus i sina respektive konstnärskap. Utställningen ger ett smakprov på några av länets finaste konstnärers verk. Det är både måleri, skulptur, teckning och text, textil och doudji. Den visar vad de kämpat med i sina olika konstnärskap i pandemins tid. Det är starka intressanta ämnen vilka besökare till utställningen förhoppningsvis kan finna förundran, förfäran, glädje, vemod eller något annat inför. Att vi känner, reagerar och reflekterar är något som definierar oss som människor. Konsten har ibland en förmåga att förhöja tillvaron – att vi känner oss mer levande. Förhoppningsvis kan du som läser detta och tar del av utställningen uppleva något av detta.

Medverkande konstnärer är Isak Anshelm, Matilda Kenttä, Linn Lindström, Anders Svonni och Tomas Örn. Utställningen görs i samarbete med Resurscentrum för konst i Norrbotten och slöjd och formkonsulenterna i Norrbotten.