Luleå kommuns konstinköp under 2015

Datum fredag 22 januari, 2016 - söndag 3 april, 2016
Plats: Konsthallen

Vernissage lördag 23 januari kl. 12.00

Vi visar de konstinköp som Luleå kommun gjort under 2014. Allmänheten har här möjlighet att ta del av dem och föreslå placeringar av verken i kommunens lokaler. Efter utställningen fördelas konsten bland de olika förvaltningarna i Luleå kommun.