LULEÅ KOMMUNS KONSTINKÖP 2018

Datum lördag 23 februari, 2019 - söndag 3 mars, 2019
Plats: Konsthallen

Vi visar de konstinköp som Luleå kommun gjort under 2018. Allmänheten och anställda har här möjlighet att ta del av konsten och föreslå placeringar i kommunens lokaler. Efter utställningen fördelas konsten bland de olika förvaltningarna i Luleå kommun.