Luleå kommuns konstinköp 2021

Vernissage 24 februari kl. 18.00

Datum torsdag 24 februari, 2022 - söndag 13 mars, 2022
Plats: Konsthallen

Vi visar de konstinköp som Luleå kommun gjort under 2021. Allmänheten har här möjlighet att ta del av dem och föreslå placeringar av verken i kommunens lokaler. Välkommen!