Magnus Svensson / 6 mars – 30 april 2021

Datum lördag 6 mars, 2021 - fredag 30 april, 2021
Plats: Konsthallen, Kulturens hus

Magnus Svensson f. 1977 boende och verksam i Luleå.

Sparsmakad. Uttrycksfull. Förunderlig. Finurlig. Finstämd. Poetisk. Ord som alla fungerar som korta beskrivningar av Magnus Svenssons konst. Asketisk. Ren. Eller rättare Pur. Finstämd. Det finns ett skimmer, en stillhet i Svenssons målningar som tillkommer under lång tid. Det är en lång och mödosam arbetsprocess där många färglager adderats till varandra. Genom enträget och målmedvetet arbete där färgen är det centrala, att få fram värmen och stämningen i en färgvalör är det viktiga. Det är en kamp på liv och död med olja, pigment och pensel. Ofta är färgskalan sparsmakad, vitt, beige och brun i fallande skala. Mest vitt. Vitt i vitt. Fragment av verkligheten smyger sig in i målningarna och målningarna kräver uppmärksamhet. Men den som ger sig tid och satsar lite tid på betraktandet blir rikligt belönad, det är en sinnlig upplevelse att ta till sig Magnus Svenssons målningar. Men det är också en utmanande intellektuell övning. Hur ser saker ut egentligen? Kan man lägga vilken färg som helst bredvid en annan?

Magnus Svensson är utbildad inom konst vid Gerlesborgsskolan och vid konsthögskolorna i Malmö och Umeå. 2015 belönades han med Rubus Articus, ett av landets större kulturstipendier. Han har varit Luleå kommuns ateljéstipendiat och har ställt ut över hela landet. Utställningen i Konsthallen i Luleå är hans hittills största.

Läs mer om Konsthallens program som sker under våren 2021 på Kulturmagasinet.