MARÉT ÁNNE SARA

Vel eambbo oaivemozit/Utvidgad galenskap/Enlarged madness

Datum fredag 12 juni, 2015 - lördag 29 augusti, 2015

Vel eambbo oaivemozit/Utvidgad galenskap/Enlarged madness

Máret Ánne Sara är konstnär, författare och journalist. Hon kommer från en renskötarfamilj i Kautokeino där hon även bor och verkar idag. Sara har givit ut två romaner och var 2014 nominerad till Nordiska Rådets barn- och ungdomslitteraturpris, för sin debutbok “Ilmmid gaskkas”. Sara har ställt ut visuell konst sedan 2003 och tar ofta upp politiska och samhällsrelaterade teman, naturligtvis utifrån ett samiskt perspektiv. Hon har en säregen stil och ett eget starkt, visuellt uttryck.

Sara har valt titeln “Utvidgad galenskap” därför att hon anser att bilderna visar på  en tydlig galenskap. Temat för utställningen är satsningar som gjorts i norra Skandinavien på olika industrier och konsekvenserna av detta för renskötseln, dess framtid och människorna mitt i allt detta. Sara berättar att denna galenskapen är allomfattande och att hon har jobbat med detta tema i flera år som förutom utställningar även resulterat i en romanserie för ungdomar. Hon väljer i den här utställningen att utvidga galenskapen för att visa på hur temat har absorberat och utvecklat hennes konstnärskap.

Flera av bilderna som Sara visar i Konsthallen är tidigare verk från en utställning hon hade 2013 med titeln “Oaivemozit/Galskap/Madness” och även från “Galenskap” som båda har relevans och sammanhang med temat.

Vem är det som är galen?

Jag?

De som förespeglar dessa drastiska konsekvenser?

Eller de som förnekar förespeglingen av så drastiska konsekvenser? frågar Sara.