MARIA NORDIN

Datum fredag 10 juni, 2016 - lördag 20 augusti, 2016
Plats: Konsthallen

Maria Nordins storskaliga akvareller består av närgångna skildringar av människor och landskap med drag av abstraktion. Det är ett upplöst och samtidigt precist formspråk som ofta pendlar mellan det behagliga och obehagliga. I utställningen visas ett urval verk som kommit till de senaste åren. Under den här perioden har hon prövat människan i förhållande till landskapet, rummet eller ett objekt. Det har varit en cirkulär arbetsprocess som undersökt förhållandet mellan kroppen och platsen, hur de går in och ut i varandra. Jämlöpande med denna undersökning har också ett prövande av materialet pågått.

Verken tar ofta sin utgångspunkt i det kroppsliga, men finns ibland där endast som spår. Det rosa som återkommer i målningarna används som den gemensamma färgen för köttet, kroppen. Färgen tjänar också som länk in i rum och landskap. Det går att upptäcka kroppen i en teaterscen, öde och rosa, i det bergslandskap som veckar sig i hudens färger och kroppens struktur i uppförstoring. Likaså kan landskapet återfinnas i huden och kläderna. I två av de senare verken, Om Mörkret och De Obekväma II, syns den tvivlande och kritiska hållningen till materialet genom ett måleri som undersöker sig själv. Om Mörkret går emot en stark tradition av att utnyttja det vita pappret i akvarellmåleriet. De obekväma strävar i sin tur efter att motarbeta akvarellens förmåga att flyta ut samt handens oförmåga till exakthet – ett försök som oundvikligen kommer att sluta i misslyckande.

Maria Nordin kan kanske bäst beskrivas som en i hög grad förnyande, nyskapande klassicist.

Maria Nordin, född 1980 i Linköping, bor och arbetar i Stockholm. Examinerad från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2010. Hon har ställt ut både på olika håll i Sverige och internationellt, bland annat på: Vandalorum, Värnamo, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Frieze Art Fair London och på Färgfabriken, Stockholm. Hon är belönad med Beckers stora färgpris och en rad andra stipendier. Dessutom medverkade hon som föreläsare vid Bok & Bild 2015.