Mia Rogersdotter Gran

Ädno/Älven/The River

Datum torsdag 2 september, 2021 - söndag 7 november, 2021
Plats: Konsthallen i Luleå
Konstnär: Mia Rogersdotter Gran

2 september – 7 november 2021
Vernissage 2 september kl. 18.00

Mia Rogersdotter Gran är född 1987 i Luleå där hon också är uppväxt. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm och vid Valands Konsthögskola i Göteborg, bland annat. Hon har varit verksam inom konstfältet i olika roller under många år och belönades med ett stort stipendium från Hasselbladsstiftelsen för några år sedan som resulterade i bokprojektet och utställningen Älven som nu visas i Konsthallen i Luleå.

Arbetet har varit att undersöka älven ur olika perspektiv. Älven är en förutsättning för livet längs densamma, men har genom energiutvinning och hård exploatering gett förutsättningar för tunga industrier att utvecklas i området. Stor del av energin exporteras också söderut. Landskapet och även människorna förändras som en konsekvens av detta. I utställningen ses fotografier från projektet liksom arkivmaterial som hon studerat och filmat material. Även ljud från elen som går via kraftverkens turbiner till industrin och hushållen ingår i utställningen.