MICHELLE MARIE ROY

Tema: Sexualitet

Datum fredag 12 juni, 2015 - lördag 22 augusti, 2015
Plats: Konsthallen

Tema: Sexualitet

Serien Tema: Sexualitet består av fotografier som avbildar transpersoner, homo-, bi-, & heterosexuella individer. Under fotograferingen lät Michelle Marie Roy deltagarna att berätta om sin sexualitet för att upprätta en dialog kring sociala normer och acceptans. Acceptans både av sig själv och av andra. De flesta av oss avviker från någon social norm på något sätt. Heterosexualitet är en norm. Inom heterosexualiteten finns det många olika normer – till exempel är den kvinnliga sexualiteten traditionellt förväntad att vara passiv. Det är utifrån dessa normer som våra likar bedömer oss, men normer kan ändras – vilket är målsättningen inom HBTQ-rörelsen.

Tema: Sexualitet har skapats i samband med Pridefestivalen. Hyllningen är inte bara för de människor som själva kategoriserar sig som HBTQ-personer utan för alla människor som tror på och eftersträvar jämlikhet. Därför refererar fotografiernas titlar enbart till de avbildade personernas namn. En vanlig reaktion är att försöka gissa de olika individernas sexualitet och könsidentitet – vilket i dessa flesta fall inte är möjligt. Så, i ett försök att kategorisera de avbildade individerna, börjar vi förstå det fruktlösa i denna strävan. Ett resultat blir att vi tvingas se bortom etiketterna och istället inse att vi alla delar samma mänsklighet.

Michelle Marie Roy är född 1973 i Atlanta, Georgia, USA, bosatt och verksam i Stockholm. Utbildad vid universitetet i Georgia, USA. och vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Roy är förutom konstnär och fotograf även verksam som curator och konstkritiker. Hon har ställt ut flitigt både i Sverige och i hemlandet USA.