NORRLAND

Vad är egentligen Norrland, och vem är Norrlänning?

Datum lördag 3 september, 2016 - onsdag 9 november, 2016
Plats: Konsthallen

Traditionellt har Sverige delats in i tre delar varav Norrland utgör den största och nordligaste delen. När man lyssnar på väderleksrapporten hör man ofta metrologen ingående beskriva vädret i landets södra delar, men sen när tiden blir knapp så får Norrland fem till sju grader och svag sydvästligt vind, med lokala regnskurar. Norrland utgör närmare 60 % av Sveriges landmassa och kunde förtjäna lite mer ingående väderbeskrivningar, man kunde hävda att sextio procent av tiden i en väderrapport borde handla om Norrland.

Men det bor inte så många människor i Norrland, ca 12 % av Sveriges befolkning, så vi har mycket plats per person. Platsen utgörs av skog och vildmark i stor utsträckning, av landets nationalparker finns de flesta i de norra delarna. Norrland utgörs av fem län, nio landskap och 54 kommuner. Det finns stora naturresurser i Norrland, stora gruvor där järnmalm bryts, men också ädlare metaller som koppar, silver och guld. Här finns skog och skogsindustrin i Sverige har sin vagga i norr och sin tyngsta bas här, det finns också resurser i form av vatten vilket utnyttjas av statliga Vattenfall m.fl. vid elproduktion för att nämna några tillgångar. Vildmarken, fiske, jakt, bär, midnattssol och norrsken är viktiga ingredienser när Norrland saluförs som turistmål, liksom snö, is och kyla.

Boende i Norrland beskrivs som Norrlänningar av andra. Få tänker på sig själva som norrlänningar. Man är Lulebo, Tornedaling, Bodensare eller kanske möjligen Norrbottning. Norrlänningen beskrivs i alla fall som fåordig, korthuggen, snusande, jagande och skoterkörande och producerande och konsumerande av hembränt. Norrlänningen är en man i flanellskjorta – som är sjukskriven och bidragsberoende. Sådan är schablonen. Det är en snäv bild där få passar in. Världen förändras och Norrlänningen också, och för att överhuvudtaget överleva här och kunna bibehålla basal service behöver vi bli fler. Vi behöver tillskott av nya människor och influenser. Nya idéer och ideal. Attraktionskraften att bo i Norrland behöver ökas, då behövs fler bilder, fler och bredare bilder av vem som är och kan vara Norrlänning – för att fler skall kunna känna sig hemma och passa in här.

Enligt ett liggande förslag skall indelningen av Sverige göras om, nya storregioner diskuteras, ett ”Stornorrland” där de fyra nordligaste av de fem norrlandslänen ska ingå utreds som en ny geografisk och politisk indelning. Samtidigt debatteras Norrländsk självständighet. Norrland bränner till.

 

Norrland är en konstutställning som produceras av Konsthallen i Luleå och visas under hösten 2016. Utställningen består av 12 konstprojekt skapade av konstnärer boende och verksamma från alla de fem län som utgör Norrland. De flesta av konstverken är nyproducerade och skapade direkt för utställningen och alltså aldrig visade för publik tidigare. Alla inbjudna konstnärer hade tyvärr inte möjlighet att delta då annat fanns på agendan, vilket gör att genusfördelningen inte är helt jämn vilket var målsättningen vid planeringen av utställningen. ”. De deltagande konstnärerna, fem kvinnor och sju (åtta) män jobbar alla med konst som skulle kunna beskrivas som politisk. Konsten speglar på olika sätt historia och samtid och gestaltas i olika tekniker och material. Vad politisk konst är idag är väldigt olika saker, vilket utställningen Norrland kommer att visa. Utställningen uppehåller sig kring teman som integration, jämställdhet, aktivism och kamp!

Konstverken som ingår i utställningen kräver något av betraktaren, en ansträngning, en reflektion, ett ställningstagande. Förhoppningen är att sätta igång tankar och diskussioner hos betraktarna, dels om konsten, dels om villkoren för politiken och livet här. För det är just det som utställningen handlar om – Konsten, Politiken och Livet!

 

Deltagande konstnärer är: Anders Sunna (BD), Katarina Pirak Sikku (BD), Johannes Samuelsson & Anton Ciurar (AC & AC/Rumänien), Sara Helene Gedda (Z), Janne Björkman (Y), Erik Mikael Gudrunsson (Y), Sara Vide Ericsson (X) Magdalena Nordin (AC), Jonas Kjellgren (X), Sven Teglund (BD) och Rawaa Khishi (BD/Syrien) och Anders Jakobsen (Z).