OFFENTLIG KONST – VAD ÄR DET?

Datum lördag 7 mars, 2020 - onsdag 29 april, 2020
Plats: Konsthallen, Kulturens hus

Lördag 7 mars – 29 april

Vernissage 7 mars kl. 12.00

Många kommuner och landsting arbetar efter principen att en procent av byggkostnaderna vid nybyggnationer och större ombyggnationer/
renoveringar skall anslås till konstinvestering, till konstgestaltning. Det kan handla om inköp av färdiga konstverk som passar för miljö och verksamhet, men ofta också om att konstnärer gör konstverk för en specifik platsmiljö med en viss verksamhet/målgrupp i åtanke. Detta är en utställning som visar upp ett antal exempel på offentlig konst.