OLLE SCHMIDT

Mismatched Stories

Datum lördag 16 maj, 2020 - fredag 7 augusti, 2020
Plats: Konsthallen, Kulturens hus
Konstnär: Olle Schmidt

16 maj – 7 augusti

En tidstunnel öppnar sig, en tunnel full av frågor.

Just nu befinner vi oss alla i en slags tunnel, högst ofrivilligt och ingen vet när vi kommer ut igen på andra sidan. De senaste månadernas prövningar på samhället lär fortsätta under hela utställningsperioden och kanske betydligt längre än så. Hur kommer samhället se ut sen? Vilka konsekvenser får denna pandemi för våra enskilda liv? Vilka blir konsekvenserna på samhällsnivå? Kommer vi kunna leva och resa som vi gjort innan? Ingen vet. Vi lever i en tid av frågor.


Se en digital vernissage och visning av utställningen (9 min)


Oväntade möten

Konstnären Olle Schmidt har länge intresserat sig för det oväntade. Han har byggt sin konstvärld på oväntade möten där vad som helst kan hända, närsomhelst. Man skulle kunna se utställningen som en scenografi till en teaterpjäs, en film eller ett dataspel, där de olika motiven samspelar och bildar en helhet. Ofta står gestalterna i målningarna inför val, vägval som kan påverka framtiden och händelseförloppet på olika sätt. Som betraktare kan man på så vis vara medskapare och välja åt målningarnas gestalter och på så vis – i sin fantasi – avsluta konstverken, eller vart fall bygga vidare på berättelserna som utspelar sig däri. Olle Schmidt arbetar i en narrativ bildtradition, men förhåller sig fritt till densamma och blandar friskt mellan klassiska motiv och element ur samtiden. Egna erfarenheter blandas med sekvenser från såväl högt som lågt.

Filosofiska experiment

Målningarna kan ses som filosofiska experiment eller undersökningar av komplexa tillstånd där det sublima och det banala mixas till en ny spännande kontext och en hinna av mystik lägger sig över tillvaron. Gestalterna kan liknas vid aktörer i ett dataspel eller en teaterpjäs där man som betraktare har möjlighet att själv försöka sig på att avsluta historien. Landskapen i målningarna, eller målningarna som sådana kan man möjligen se som en scenografi, alternativt spelplan, till en pjäs utan manus, eller ett spel där reglerna plötsligt ändrats. Gestalterna, uppklädda, avklädda, godmodiga eller missanpassade försöker göra sitt bästa för av situationen och spela ut sina bästa kort. De tredimensionella skulpturobjekten som ingår i utställningen kan möjligen ses som stora spelpjäser. Helheten ter sig en aning skruvad, där färg och form gnisslar lite, färgsjoken skaver och skapar kontraster. Det pyser här och var. Svärta och humor flätas samman och helheten får du vara med och avsluta i din egen fantasi.

Välkommen!

Fri entré


Se Konsthallens öppettider