REBECKA BEBBEN ANDERSSON

Stipendiatutställning

Datum lördag 19 november, 2016 - söndag 15 januari, 2017
Plats: Konsthallen

Vad formar bilden av omvärlden? – Det är en av utgångspunkterna i Anderssons utställning. Hon skapar sina verk utifrån en situation, en bild eller en stämning och ofta utifrån en känsla av sorg, rädsla och förlust. Hon arbetar med dekonstruktion av dessa känslor, ett synliggörande och förtydligande av strukturer. Många av hennes verk bygger på ett samlande av information, ett dokumenterande korsat med hantverk.

Rebecka Bebben Andersson har under 2015/2016 innehaft Luleå kommuns ateljéstipendium, vilket innebär att man fritt disponerar en ateljé på Kronan, med full tillgång till verkstäder för arbete i olika konstnärliga tekniker. Resultatet av årets arbeten visas upp i en utställning i Konsthallen, Kulturens hus. Rebecka Bebben Andersson är född 1984 i Linköping, verksam i Stockholm och Luleå. Utbildad vid Kungliga konsthögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan – Arkitektur och vid Operahögskolan.