Re:Design, Re:think, Re:Act

Datum lördag 21 maj, 2022 - onsdag 8 juni, 2022
Plats: Konsthallen i Luleå

Lördag 21 maj – 8 juni

Sistaårsstudenterna vid programmet Grafisk Design vid Luleå Tekniska Universitet ställer ut sina examensarbeten i konsthall 3 med start den 21 maj. Med hjälp av grafisk design har de alla utforskat olika ämnen som på olika sätt berör normkreativitet vilka nu samlas under utställningen Re:Design, Re:think, Re:Act.

De deltagande studenterna vars arbeten man kan ta del av i utställningen är Tintine Andrén, Emilia Borg, Maria Bygdén, Oliver Davidsson, Yuliia Drevås, Mathilda Dupouy, Filippa Erkstam, Emma Franzén, Agnes Nilsson, Anna-Sofia Olofsson, Lovisa Ryd, Lonella Svalstedt, Agnes Turesson och Sofie Zätterqvist.