SARAH OJA

Det kroppsliga minnets bekännelser

Datum lördag 14 november, 2015 - söndag 17 januari, 2016
Plats: Konsthallen
Konstnär: Sarah Oja

Hur skapas och lagras våra minnen? Tanken om att minnet lagras i vår kropp är en av utgångspunkterna i Sarah Ojas arbete. Utställningen tar form i en utforskning av hår och dess betydelse. Central är tanken att hårstrået innehåller avtryck av en människas liv.

Vårt hår är en tydlig identitetsmarkör där vi väljer hur vi vill presentera oss för vår omgivning. Förutom detta innehåller håret mer än det vi själva väljer att visa upp. Det avslöjar mer om oss än vad vi vid första anblicken uppfattar.

Utställningen är uppbyggd av fotografier och ljudverk. Sarah Oja har under 2014/2015 innehaft Luleå kommuns ateljéstipendium, vilket innebär att man fritt disponerar en ateljé på Kronan, med full tillgång till verkstäder för arbete i olika konstnärliga tekniker. Resultatet av årets arbeten visas upp i en utställning i Konsthallen, Kulturens hus. Sarah Oja är född 1988 i Luleå, verksam i Stockholm och Luleå. Utbildad vid Akademi Valand i Göteborg.