SIGRID SANDSTRÖM

Händelser och tillhåll

Datum lördag 2 september, 2017 - söndag 5 november, 2017
Plats: Konsthallen
Konstnär: Sigrid Sandström

Sigrid Sandström (f. 1970) tillhör sin generations mest framstående konstnärer i Sverige. Hon har genom utbildningar i Holland och U.S.A. redan under sin studietid skapat sig en internationell bas att stå på och verka från. Hon har rikliga utställningar bakom sig både i det stora landet i väst och på andra håll runt om i världen. Sandströms konst har förändrats över tid, tidigare arbetade hon mer föreställande i storskaliga landskap, numer kan man nog beskriva hennes konst som mer abstrakt och undersökande. Just det senare är något som är väldigt typiskt för hennes skapande. De senaste större utställningarna har varit som stora konstlaboratorier där besökaren bjudits in att interagera med verken och genom sina konstverk har hon ställt frågor till besökare/betraktare av verken. Sigrid Sandström är i första hand en målare, men också en undersökande konstnär som hela tiden intresserar sig för vad konst är och ställer frågor kring det.

Sigrid Sandström är internationellt mycket uppmärksammad och hennes verk finns att se på museer och konstinstitutioner över stora delar av världen. Hennes intresse för konst har också resulterat i flera böcker där hon både agerat författare och redaktör. Genom sitt intresse även för det skrivna ordet och boken är hon också en given deltagare vid höstens Bok & Bild. Sedan ett antal år är Sigrid åter hemma i Sverige och har idag en professur i Konst vid Kungliga konsthögskolan där hon undervisat i många år och på sätt fortsätter påverka det svenska konstlivet. Sandström presenterar ett stort antal nya verk, speciellt gjorda för utställningen i Luleå.