SKILLS

Thinking through making - telling by hand

Datum lördag 14 november, 2015 - onsdag 13 januari, 2016
Plats: Konsthallen
Konstnär: Hedda Bjerkeli, Tuva Gonsholt, Vidar Koksvik, Silje Figenschou Thoresen, Solveig Ovanger och Grethe Winther-Svendsen från Norge, Britta Marakatt-Labba, Kjell Rylander och Annika Åkerfelt från Sverige, Kaarina Kaikkonen, Kim Simonsson och Janna Syvänoja från Finland och Paulo Goldstein från Storbritannien.

Begreppet skill, som från engelskan kan översättas med skicklighet, har fått ny aktualitet de senaste åren. Både bildkonsten och konsthantverket har delvis vänt sig bort från det rent konceptuella och mer fokuserat på själva objektet, dess material och den kunskap som ligger bakom tillblivelsen. Utställningen SKILLS kan ses mot denna bakgrund. Samtidigt vill kuratorerna flytta fram fokus. Konsthantverket och den konsthantverksmässiga skickligheten sätts här in i ett större samhällsperspektiv.
Utställningens undertitel, Thinking through making, telling by hand, refererar till viktig antropologisk och sociologisk forskning de senaste åren. Meningen visar på ett motstånd mot den dualism som präglar vårt samhälle; kroppsbaserad kunskap och hantverksskicklighet exkluderas eller nervärderas och ses på som en motsats till det intellektuella. I den här utställningen ligger fokus på hur konsthantverk och materialbaserad konst i allra högsta grad hör ihop med intellektet och hur denna konstform har en stor potential för en mer utmanande konst. Några av konstnärerna jobbar enbart med samhällskritiska frågeställningar. Hos andra är det mer själva det konstnärliga djupet i hantverkskunnandet som kan ses som en protest mot det bestående. Projektets övergripande tema är vikten av hantverksmässig kunskap i vår värld och hur denna kunskap förnyas med de utmaningar som samtiden ställer.

Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvaer, Norge bjöd in till denna utställning och 13 konstnärer från fyra länder antogs. Konstnärerna har både ansökt själva och är inbjudna av en jury bestående av Putte H. Dal, Torill Østby Haaland och Janne Juvi Rasmussen. De deltagande konstnärerna är Hedda Bjerkeli, Tuva Gonsholt, Vidar Koksvik, Silje Figenschou Thoresen, Solveig Ovanger och Grethe Winther-Svendsen från Norge, Britta Marakatt-Labba, Kjell Rylander och Annika Åkerfelt från Sverige, Kaarina Kaikkonen, Kim Simonsson och Janna Syvänoja från Finland och Paulo Goldstein från Storbritannien.

Under 2015 turnerar SKILLS i Norge, Sverige och Finland. Till utställningen finns en katalog med artiklar och konstnärspresentationer.

Om seminariet

På seminariet kl 13:30 på vernissagedagen föreläser Dennis Dahlqvist om konsthantverkets status och olika hierarkier som finns inom konsten. Britta Marakatt Labba och Silje Figenschou Thoresen håller konstnärspresentationer.