SUSANNE NYGÅRDS

Återkomst

Datum lördag 13 juni, 2020 - fredag 7 augusti, 2020
Plats: Konsthallen, Kulturens hus
Konstnär: Susanne Nygårds

13 juni – 7 augusti

Efter några års frånvaro från konstscenen återvänder Susanne Nygårds och gör sin första utställning i Norrbotten.

Susanne Nygårds återvänder gärna till samma motivkrets och återanvänder ibland äldre målningar och ger dem nytt liv. Tidigare har målningarna vanligtvis befolkats av människor, levande och döda, men efterhand har dessa vandrat vidare och målningarna ter sig allt renare, en högre grad av abstraktion har framträtt. Målningarna blir på så vis också – på ett sätt som inte var avsett från början – en tydlig samtidsmarkör. Några nya konstverk visas i utställningen, men det mesta är producerat länge innan nuvarande läge med en världsomspännande pandemi, konstverken blir ofrivilliga profetior.

Expressivt måleri

Vanligen målar Susanne Nygårds på stora träpannåer vilka hon behandlar med färg och bemålar, skrapar och behandlar brutalt. Spår av detta brukar kunna skönjas i de färdiga målningarna. Ofta finns verkliga händelser och platser i hennes konst, men dessa omvandlas, förvrängs och förstärks. Samma motiv målas många gånger om, repetitionen är viktig. I densamma finns trygghet, där kan också finnas inslag av en meditativ rörelse där medvetandet sjunker in i skapandet av målningarna. Det är ett expressivt måleri, med inslag av såväl naivism som surrealism och romantik. Att vända åter, tillbaks till minnen, platser, sammanhang och samtidigt se det nya växa fram. Växlingen mellan dag och natt. Växlingen mellan årstider, temperament och händelser vilka över tid knyts samman. Det är vad det handlar om, ett uppvaknande, en återkomst till medvetande eller till en plats, en scen, en ateljé, ett sammanhang.

Ljus och färg i fokus

Många gånger utgår konstnären från gamla fotografier i sina målningar, det kan vara såväl egna som andras och ofta är det bilder som hamnat längst ner i lådan, bortglömda, ratade bilder. Det är ljus och färg som står i fokus. Dock handlar det aldrig om avbildning utan om att förmedla och förstärka en känsla och färgen är det centrala. Det finns något som skaver i bilderna, något som gör det lätt att ta dem till sig då de flesta människor bär på sår, ytliga eller djupa, lätta eller svåra, läkta eller oläkta. Lätt och svårt, ett spel mellan motsatser, även gällande färgen, tunt och skirt i motsats mot tjockt och pastost, allt samsas i Nygårds målningar som härmed gör sin återkomst.

Fri entré


Se Konsthallens öppettider