TORNEDALEN

Datum lördag 25 maj, 2019 - lördag 17 augusti, 2019
Plats: Konsthallen

Vernissage 25 maj kl. 12.00.

En konstutställning om vad Tornedalen har varit, är och kan vara. Tornedalen är en gränsregion mellan Sverige och Finland, med ett eget språk och en egen kultur. Regionen binds samman av älven och dess källflöden och det finns mycket intressant i regionen – ur vilken det också växer fram intressanta konstnärskap som presenteras i utställningen. Deltagande konstnärer; Hanna Kanto, Kenneth Mikko, Charlotta Rosengren, Lena Ylipää, Tora Regina Rensgaard, Sanna Haimila, Marcus Stenberg, Mikael Dysholm.

Tornedalen – Tornionlaakso   25.5 – 17.8

Vernisaasi 25 toukokuuta kl. 12.00.

Taitenäyttely siittä mikä Tornionlaakso oon ollu, oon ja saattaa olla. Tornionlaakso oon rajarekiuuni Ruottin ja Suomen välissä, jollako oon oma kieli ja oma kulttuuri. Väylä ja sen lähevirrat yhistävät rekiuunia ja rekiuunissa oon paljon innostuttavvaa – ja siittä kasua kansa ylös innostuttavia taiteeliasuutta jotako esitethään näyttelyssä. Osalistuvat taiteeliat; Hanna Kanto, Kenneth Mikko, Charlotta Rosengren, Lena Ylipää, Tora Regina Rensgard, Sanna Haimila, Marcus Stenberg, Mikael Dysholm.