TRÄD

Datum lördag 9 mars, 2019 - söndag 12 maj, 2019
Plats: Konsthallen

Pågår 9 mars 2019 – 12 maj 2019

 

Nyhet! Nu kan du följa med i utställningen med vår ljudguide.
Hör, så förstår du bättre vad du ser! Du hittar den här.

 

Vår planet förändras varje dag. Vår planet förstörs. Antalet levande organismer minskar drastiskt, mångfalden går förlorad. Enfalden breder ut sig i dess ställe. En av de viktigaste lösningarna på vår tids klimatproblem som vetenskapen pekar ut är träden. I träden finns många nycklar till en rikare biologisk mångfald och ett bättre klimat. Träd har också en positiv effekt på människors välmående.

Att se träd, att röra sig bland dem till fots eller på skidor, att klättra i dem, allt är bra. Att lyssna på träden, på naturen har också positiva hälsoeffekter på samma sätt som att lyssna på exempelvis klassisk musik. Att se konst har samma effekter. Att se på konst som handlar om träd borde med andra ord vara bland det bästa man kan göra för hälsan. I utställningen får vi möta ett antal av landets främsta konstnärer som var för sig intresserat sig för träd och gestaltar detta på olika sätt och i olika tekniker. Ingela Ihrman, Malmö, Trinidad Carillo och Marie Holmgren, Göteborg, Johanna Karlsson och Birgitta Burling, Stockholm, Katarina Klingspor Ekelund och Inger Andersson, Värmdö, Gerd Aurell, Umeå & Victoria Andersson, Luleå.